Tiszaparti Római Katolikus

Általános Iskola és Gimnázium

Get Adobe Flash player

Látogatóink

Ma 2

Tegnap 90

A héten 435

A hónapban 1625

Összesen 419200

3 vendég és 0 tag van jelen

 

 

 
 

 

 

A könyvtár bemutatása, tárgyi, személyi feltételek

 

Elnevezés:A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Könyvtára

Cím: Szolnok, Tiszaparti sétány 4/A.

Létesítésének éve:1962.

Elhelyezés:150m2, 4 helyiség

Személyi feltételek:1 főfoglalkozású függetlenített könyvtárostanár (magyar-könyvtár szakos egyetemi végzettséggel)

Használói kör:Az intézményben tanító pedagógusok, az iskolába adott tanévre beiratkozott tanulók, az intézmény alkalmazásában álló technikai dolgozók

 

A könyvtár állománya 2013. szeptember 1-jén:

- 21555 könyvtári egység, ebből:

  • 21044 db könyv
  • 511 db elektronikus dokumentum
  • 15 db periodika féleség

 

Az állomány elhelyezése:

- könyvtárhelyiségben:

  • kézi és kölcsönözhető állományrész szak-, ill. betűrendben
  • periodikák a folyóirattartón, régebbiek dossziékban külön
  •  DVD, videokazetta folyószámos elhelyezéssel szekrényben
  • CD-ROM-ok folyószámos elhelyezéssel polcon

 

- letéti állományok: szaktantermekben, ill. szertárakban

 

Az állomány feltárása:

A teljes állományról az alábbi katalógusok készülnek:

  • cédulakatalógus: az 1995-ig megjelent műveket tartalmazza (betűrendes keresztkatalógus, raktári katalógus)
  • számítógépes katalógus: „Sziren” könyvtárkezelő program: az állomány teljes körű feltárása megtörtént és folyamatos

Szolgáltatások:

            Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy az intézményben folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően az olvasói számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos használatát, valamint kölcsönzését.

            Tájékoztató szolgálat keretében eligazítást ad a könyvtár és dokumentumai használatához szükséges ismeretekről (ld. könyvtári órák), bibliográfiai és ténybeli adatszolgáltatást nyújt (ld. bibliográfiák, irodalomkutatás, témafigyelés).

            Közreműködik a könyvtárbemutató, könyvismertető és könyvtárhasználatra épülő tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások (pl. író-olvasó találkozó, olvasókör, filmklub) előkészítésében, megtartásában.

A könyvtári informatika segítségével feladata az elektronikus információszerzés és használat eszközi és módszerbeli kultúrájának elsajátíttatása. Az iskolai könyvtárban 19 db személyi számítógép áll a könyvtáros és a tanulók rendelkezésére, amelyeken a kölcsönzési és katalógus funkción túl internetes szolgáltatások, szövegszerkesztés, nyomtatás, ill. a CD-ROM-ok használata is lehetővé válik.  A könyvtári fénymásoló lehetővé teszi, hogy egy-egy könyvrészlet, lexikon szócikkének lemásolásával olyan anyagok is az olvasók birtokába kerüljenek, amelyek nem kölcsönözhetők. A könyvtáros a város más könyvtáraival (Verseghy Ferenc Városi Közművelődési Intézmény és Könyvtár, Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára), ill. az országos dokumentumellátó rendszerrel (ODR, Sziren Központi Adatbázis, NAVA) is kapcsolatot tart, illetve könyvtárlátogatásokat koordinál.

Évről évre indítunk versenyzőt a Bod Péter könyvtárhasználati versenyre is, ahol többször az országos döntőbe is jutottak tanulók: Kmety Ágnes 2002-ben 5., Bedekovics Klaudia 2005-ben 2. helyezést ért el , 2013-ban három 5. osztályos tanuló a Bod Péter Társaság országos versenyének döntőjébe jutott.

 

 A könyvtár munkarendje:

A nyitva tartás heti 23 óra (naponta 9-12-ig, ill. 13-15-ig, pénteken du. zárva). A könyvtáros munkaidejének fennmaradó 17 órájában végzi a feldolgozó munkát, könyvtári foglalkozásokat tart, ill. könyvbeszerzés és kapcsolattartás céljából távol van.

 

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium könyvtára maradéktalanul ellátja az iskolai életben betöltött forrásközpont szerepét. Ehhez mind tárgyi, mind személyi feltételei adottak és megfelelőek. Az intézmény tevékenységéhez igazodva, s abba bekapcsolódva a minőségi oktató-nevelő munkát hatékonyan segíti.

 

 

Csengetési rend

       1. óra              7.50 - 8.35

       2. óra              8.45 - 9.30

       3. óra            9.40 - 10.25

       4. óra          10.35 - 11.20

         Ebédszünet  20 perc

       5. óra          11.40 - 12.25

         Ebédszünet  15 perc

       6. óra          12.40 - 13.25

       7. óra          13.35 - 14.20

       8. óra          14.30 - 15.15

 

 

 
 

 

 

Copyright © Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 2014. Minden jog fenntartva.